Market Entry

Hoe u uw activiteiten in China of in Nederland structureert, is essentieel voor uw succes. Wij helpen u bij het evalueren, selecteren en implementeren van de juiste oplossing. Met een bevolking van 1,3 miljard en de op twee na grootste landmassa van elk land, kan China worden onderverdeeld in verschillende regionale markten, elk met hun eigen specifieke kenmerken. Voordat u de markt betreedt, kan HCCG u helpen om: Verzamelen en analyseren van marktinformatie; Uitvoeren van haalbaarheidsstudies; Vind de juiste locatie voor uw bedrijf. Zodra u de businesscase voor investeren in China heeft gemaakt, kan HCCG u door het bureaucratische doolhof helpen, waardoor u tijd en geld bespaart: Advies over de bedrijfsstructuur die het beste bij u past; Locatie en evaluatie van geschikte zakenpartners; Uitvoeren van due diligence met betrekking tot zakelijke partners en zakelijke kansen; Voorbereiding van de relevante documentatie om de nodige overheidsgoedkeuringen te verkrijgen voor de oprichting van een bedrijf.

Markt onderzoek

Marktonderzoek HCCG's "Market Snapshot" biedt een gedetailleerde, stapsgewijze benadering van marktonderzoek en due diligence, afgestemd op de eisen van de klant. De informatie kan in een kort tijdsbestek worden verstrekt, wat praktische marktinzichten en professionele aanbevelingen oplevert in de vorm van concrete actiepunten om mee verder te gaan. HCCG biedt ook due diligence-diensten en kan u helpen bij het evalueren van potentiële zakenpartners, zowel bedrijven als particulieren.

Juridische structuren 

Oprichting van operaties Volledig in buitenlandse handen zijnde ondernemingen (WFOE) Veel buitenlandse bedrijven voelen een enorm marktpotentieel en proberen een volledige buitenlandse onderneming in China op te richten. Een WFOE-structuur stelt buitenlandse investeerders in staat om ondernemingen in China op te richten en te exploiteren zonder de deelname van een Chinese partner. Op basis van onze diepgaande kennis en ervaring kan HCCG bedrijven helpen bij het plannen, beheren en implementeren van dergelijke projecten, zodat aan de behoeften van onze klanten wordt voldaan en de bedrijfsdoelstellingen worden gerealiseerd. HCCG kan u helpen: Verzamel en analyseer marktinformatie voorafgaand aan toetreding en voer haalbaarheidsstudies uit; Adviseren bij het inrichten van uw bedrijf en het kiezen van een locatie; namens u zakelijke onderhandelingen voeren; Verkrijg de nodige goedkeuring van de overheid en voltooi de oprichting van WFOE; Namens u communiceren met het lokale management, inclusief het vertegenwoordigen van u tijdens bestuursvergaderingen; Bied boekhoudkundige, juridische, HR- en IT-diensten via onze aangesloten kantoren. Joint Ventures (JV) Een groot aantal buitenlandse bedrijven die in China willen investeren, vormen een joint venture met een Chinese partner, met als doel de kennis en ervaring van de lokale Chinese markt te combineren met buitenlandse technologie en managementexpertise. HCCG kan u helpen door: Verzamelen en analyseren van marktinformatie voorafgaand aan toetreding en uitvoeren van haalbaarheidsstudies; Het vinden van geschikte JV-partners en het uitvoeren van due diligence op Chinese JV-partners en zakelijke kansen; Adviseren bij het structureren van uw JV en het selecteren van een locatie; Begeleiden van klanten tijdens zakelijke onderhandelingen; Het verkrijgen van de nodige overheidsgoedkeuringen om de oprichting van een JV te voltooien Het verstrekken van boekhoudkundige, juridische, HR- en IT-diensten via onze aangesloten kantoren; Namens de klant communiceren met het lokale management, inclusief het vertegenwoordigen van de klant tijdens bestuursvergaderingen.

Vertegenwoordigingen 

Veel bedrijven kiezen ervoor om een ​​vertegenwoordigingskantoor in China te vestigen als de eerste stap van hun strategie voor markttoegang. Een representatief kantoor kan een beperkt aantal activiteiten ontplooien, maar heeft het voordeel van relatief lage opstartkosten. HCCG kan de oprichting van een vertegenwoordigend kantoor vergemakkelijken door: Adviseren over de inrichting van de onderneming; Het voltooien van de nodige procedures om het vertegenwoordigingskantoor te registreren; Helpen bij het selecteren van een geschikte locatie; Namens de opdrachtgever onderhandelen over (huur)contracten; Het verlenen van boekhoudkundige, juridische en andere diensten. Buitenlandse Geïnvesteerde Commerciële Ondernemingen (FICE) Deze bedrijfsstructuur, geïntroduceerd in 2005, geeft het recht om goederen te verhandelen en te distribueren, zowel op internationale als op binnenlandse basis. In combinatie met de minimale vereisten voor geregistreerd kapitaal, zijn FICE's zeer geschikt voor kleine en middelgrote handelsbedrijven. HCCG kan u helpen bij het opzetten van een FICE door: Adviseren over de structuur van de FICE; Hulp bij het selecteren van een geschikte locatie; Hulp bij het onderhandelen over (huur)contracten; Het voltooien van de nodige procedures die nodig zijn om de FICE op te richten; Hulp bij de communicatie met het lokale management namens de klant, inclusief het vertegenwoordigen van de klant tijdens bestuursvergaderingen. Uitbestede boekhoudkundige, juridische en andere diensten.

Lokale vertegenwoordiger

Het opzetten van een fysieke aanwezigheid in China of in Nederland is niet geschikt voor elke zakelijke situatie. In sommige gevallen is het misschien beter om te beginnen met een agent die u op de markt vertegenwoordigt. Waarom zou u niet overwegen om HCCG als uw vertegenwoordiger in China of Nederland  te laten optreden? Een relatie met een agent kan kosteneffectief zijn door gebruik te maken van uw branchekennis en onze Chinese en Nederlandse marktexpertise en taalvaardigheid. Lokale vertegenwoordiging van uw bedrijf stelt u ook in staat dichter bij uw klanten te komen en helpt u de zichtbaarheid van uw merk of product gemakkelijker te behouden. We stemmen onze hulp af op uw individuele behoeften. Bijstand kan bestaan ​​uit: Zakelijke ontwikkeling; Verkoop en dienst na verkoop; Identificatie van en contact met klanten; Identificatie en beheer van distributeurs; Ontwikkeling en verspreiding van promotiemateriaal; Administratieve en logistieke ondersteuning; Het bijwonen van conferenties en het geven van presentaties; Onderhandelen over zakelijke contracten; Ondersteuning ter plaatse voor personeelsbezoeken aan China en Nederland.

进入市场

您如何安排在中国或荷兰的活动对您的成功至关重要。我们帮助您评估、选择和实施正确的解决方案。中国和荷兰都可以划分为多个区域市场,每个区域市场都有自己的特点。在进入市场之前,HCCG 可以帮助您: 收集和分析市场信息;进行可行性研究;为您的企业找到合适的位置。一旦您制定了在中国投资的商业案例,HCCG 可以帮助您度过官僚主义的迷宫,为您节省时间和金钱: 就最适合您需求的业务结构提供建议;合适的商业伙伴的位置和评估;对商业伙伴和商业机会进行尽职调查;准备相关文件以获得成立公司所需的政府批准。

市场研究

 “市场快照”的市场研究方式提供了详细的、循序渐进的市场研究和尽职调查方法,可根据客户要求量身定制。这些信息可以在短时间内提供,以具体行动要点的形式提供实用的市场运营计划和专业建议。 HCCG 还提供尽职调查服务,可以帮助您评估公司和个人的潜在业务合作伙伴。

法律结构

设立外商独资企业(WFOE) 很多外国公司都感受到了巨大的市场潜力,纷纷尝试在海外设立外商独资企业。 WFOE 结构帮助外国投资者在荷兰或者中国建立和经营企业。凭借我们深厚的知识和经验,HCCG 可以帮助公司规划、管理和实施此类项目,以满足客户的需求并实现业务目标。 HCCG 可以帮助您: 在进入之前收集和分析市场信息并进行可行性研究;就设立公司和选择地点提供建议;代表您进行商务谈判;获得必要的政府批准并完成WFOE的设立;代表您与当地管理层沟通,包括代表您参加董事会会议;通过我们的附属办事处提供会计、法律、人力资源和 IT 服务。HCCG 可以通过以下方式为您提供帮助: 在进入和进行可行性研究之前收集和分析市场信息;寻找合适的合资伙伴并对合资伙伴和商业机会进行尽职调查;就组建合资企业和选择地点提供建议;指导客户进行商务谈判;获得必要的政府批准以完成合资企业的组建; 通过我们的附属办事处提供会计、法律、人力资源和 IT 服务;代表客户与当地管理层沟通,包括在董事会会议上代表客户。

办事处

许多公司选择在海外设立办事处作为其市场进入战略的第一步。办事处可以开展的活动数量有限,但具有启动成本相对较低的优势。 HCCG 可以通过以下方式促进办事处的设立: 为公司的组织提供建议;办理代表机构登记所需的手续;帮助选择合适的位置;代表客户谈判(租赁)合同;提供会计、法律和其他服务。外商投资商业企业 (FICE) 这种公司结构于 2005 年推出,非常适合中小型贸易公司。 HCCG 可以通过以下方式帮助您设立 FICE: 就 FICE 的结构提供建议;协助选择合适的地点;帮助谈判(租赁)合同;完成建立 FICE 所需的必要程序;协助代表客户与当地管理层沟通,包括代表客户参加董事会会议。外包会计、法律和其他服务。

当地代表

在中国或荷兰设立实体机构并不适合所有业务情况。在某些情况下,最好从代理开始。为什么不考虑让 HCCG 作为您在中国或荷兰的代表?通过您的行业知识以及我们的中国和荷兰市场专业知识和语言技能,与代理商建立关系。您公司的本地代表还可以让您更接近您的客户,并帮助您更轻松地保持您的品牌或产品的知名度。我们根据您的个人需求量身定制我们的帮助。协助可能包括: 业务发展;销售及售后服务;识别和联系客户;经销商的识别和管理;宣传材料的开发和传播;行政和后勤支持;参加会议并发表演讲;商务合同谈判;为员工访问中国和荷兰提供现场支持。