Mergers & Acquisitions

Mergers & Acquisitions van HCCG richt zich in nauwe samenwerking met onze opdrachtgever continu op het realiseren van de perfecte deal:

  • Begeleiding van ondernemers vraagstukken op het gebied van fusies, overnames, waardebepalingen en financieringen.
  • Ervaren team van adviseurs
  • Internationale netwerk
  • Oog voor persoonlijke en zakelijke belangen

合并与收购

HCCG 的并购一直致力于与我们的客户密切合作以实现完美的交易: 在并购、估值和融资领域给予指导。 经验丰富的顾问团队, 国际合作, 关注个人和商业利益