Operational Support

Gebruikmakend van onze Chinese en Nederlandse marktervaring en de expertise van ons personeel, bieden we oplossingen op maat om de prestaties van uw bestaande Chinese en Nederlandse activiteiten te verbeteren. Hoewel het vereiste type assistentie aanzienlijk kan variëren, afhankelijk van de aard van de Chinese en Nederlandse  activiteiten van de klant, kan HCCG ondersteuning bieden op veel gebieden, waaronder: Advies over bedrijfsherstructureringen (zoals distributie en interne bedrijfsvoering); Operationele reviews en strategisch advies; Concurrentieanalyses en marktonderzoek; Communicatie met het lokale management namens de klant, inclusief het vertegenwoordigen van de klant tijdens bestuursvergaderingen. Na de oprichting van het bedrijf kunnen HCCG en zijn medewerkers zorgen voor veel van de administratieve, bureaucratische en regelgevende vereisten, terwijl u zich concentreert op de groei van het bedrijf. HCCG en medewerkers kunnen: U helpen bij het beheren van zakelijke relaties met lokale overheden en particuliere ondernemingen; Uitbestede boekhoudkundige, juridische, HR- en IT-diensten bieden via onze aangesloten kantoren; U helpen bij de communicatie met het lokale management om ervoor te zorgen dat er niets verloren gaat bij de vertaling.

Belasting en Financiële adviezen 

Belasting- en financiële adviesdiensten Niet alle beste belastingadviseurs van China spreken vloeiend Engels. Onze interne Financieel Manager/Accountant zal fungeren als uw interface om toegang te krijgen tot kwalitatief hoogstaand maar betaalbaar advies. HCCG en onze aangesloten accountantskantoren kunnen een verscheidenheid aan boekhoudkundig advies en diensten aanbieden, waaronder: Belastingplanning, rapportage, inhoudingen en registratie; Auditing voor fiscale en operationele doeleinden; Apparatuur technologie waarderingsrapporten; Certificatierapporten om de kapitaalinbreng te verifiëren; Waardebepaling, handel, leasing en garanties; BTW teruggave.

Juridische adviesdiensten

Onze in-house Legal Counsel zorgt ervoor dat u het beste advies krijgt tegen de beste prijs. Via ons netwerk van aangesloten advocatenkantoren kan HCCG cliënten voorzien van een scala aan juridische diensten, waaronder advies over: Contract opstellen en onderhandelen; Durfkapitaalinvesteringen; Directe buitenlandse investeringen; Corporate finance, fusies en overnames integratie; Intellectuele eigendomsregistratie, bescherming en handhaving; Geschillenbeslechting; Insolventie en herstructurering.

HR-managementdiensten

HCCG kan u helpen bij het adverteren voor personeel, het screenen van sollicitanten en het voeren van interviews in het Engels, Nederlands en Chinees. We kunnen u ook helpen om arbeidsovereenkomsten op maat te maken om te voldoen aan de Chinese en Nederlandse arbeidswetten en -praktijken en kunnen u advies geven over hoe u aan de vereisten van sociale zekerheid kunt voldoen. Personeel Hosting HCCG kan uw activiteiten in China  en Nederland ook ondersteunen door de tewerkstelling van lokale vertegenwoordigers te organiseren, waaronder: regeling van arbeidsovereenkomst, sociale verzekeringen en salarisadministratie, terbeschikkingstelling van een bureau; toegang tot kantoorfaciliteiten en ons professionele netwerk;

Inkoop (sourcing, productie en distributie)

Op zoek naar lokaal geproduceerde producten of een betrouwbare fabrikant? Wilt u een verkoopnetwerk of inkoopnetwerk opzetten in China of in Nederland? HCCG kan u helpen: Identificeer fabrikanten en leveranciers; Uitvoeren van site-inspecties; Verstrek vergelijkende kosteninformatie; Bron- en verzendvoorbeelden Assisteren bij kwaliteitscontrole Coördineren en onderhouden van contacten met Chinese en Nederlandse fabrikanten. Opschalen naar volledige productie. Als u goederen wilt verplaatsen binnen China of wilt exporteren vanuit China, kunnen wij u helpen door exportagenten, expediteurs, douane en andere relevante partijen te coördineren. We hebben ook een schat aan ervaring in het assisteren van buitenlandse bedrijven bij het identificeren van betrouwbare agenten en distributeurs in China en ook in Nederland. We begrijpen de lokale verkoopkanalen, praktijken en margeniveaus en kunnen u helpen bij het onderhandelen en opzetten van een verkoopnetwerk in China en in Nederland om uw exportverkopen te stimuleren.

运营支持

利用我们在中国和荷兰的市场经验和我们员工的专业知识,我们提供量身定制的解决方案,以提高您现有的中国和荷兰业务的绩效。虽然所需的协助类型会因客户在中国和荷兰的业务性质而异,但 HCCG 可以在许多领域提供支持,包括: 企业重组咨询(例如分销和内部运营);运营审查和战略建议;竞争分析和市场研究;代表客户与当地管理层沟通,包括在董事会会议上代表客户。公司成立后,HCCG 及其员工可以在您专注于发展业务的同时处理许多行政、官僚和监管要求。 HCCG 及其员工可以: 帮助您管理与地方政府和私营公司的业务关系;通过我们的附属办事处提供外包的会计、法律、人力资源和 IT 服务;帮助您与当地管理层沟通,确保在翻译过程中不会丢失任何内容。

税务和财务建议

税务和财务咨询服务 :HCCG 和我们的附属会计师事务所可以提供各种会计建议和服务,包括:税务规划、报告、扣除和登记;为税务和运营目的进行审计;设备技术评估报告;用于验证出资额的证明报告;估价、交易、租赁和担保;增值税;退税。

法律咨询服务

通过我们的附属律师事务所网络,HCCG 可以为客户提供一系列法律服务,包括以下方面的建议: 合同起草和谈判;风险投资;外商直接投资;企业融资、并购整合;知识产权登记、保护和执法;解决争议;破产和重组。

人力资源管理服务

HCCG 可以帮助您用英语、荷兰语和中文做广告、筛选申请者和进行面试。我们还可以帮助您制定符合中国和荷兰劳动法律和惯例的雇佣合同,并可以就如何满足社会保障要求提供建议。 HCCG 还可以通过组织本地代表来支持您在中国和荷兰的活动,包括:雇佣合同的安排、社会保险和工资管理、提供办公室;使用办公设施和我们的专业网络;

采购(采购、生产和分销)

寻找本地生产的产品或可靠的制造商?您想在中国或荷兰建立销售网络或采购网络吗? HCCG 可以帮助您: 确定制造商和供应商;进行现场检查;提供比较成本信息;采购和运送样品 协助质量控制 协调和保持与中国和荷兰制造商的联系。扩大到全面生产。我们可以通过协调出口代理、货运代理、海关和其他相关方来帮助您。我们在协助外国公司在中国和荷兰寻找可靠的代理商和分销商方面也拥有丰富的经验。我们了解当地的销售渠道、做法和利润水平,可以帮助您在中国和荷兰谈判和建立销售网络,以促进您的出口销售。