Marketing & Promotion

Beslissen over de beste aanpak om uw bedrijf op de Chinese markt te promoten kan ingewikkeld zijn; we werken met u samen om dat proces te vereenvoudigen. De lokale marketing- en promotiediensten van HCCG omvatten: Algemene promotie in zowel traditionele media als online media in zowel Chinees als Engels en Nederlands; Identificatie van verkoop- en distributiekanalen, of direct marketing naar eindklanten; Strategisch advies geven om de naamsbekendheid op de Chinese markt te verbeteren, waardoor de algehele resultaten op zowel de korte als de lange termijn worden verbeterd.

Marketingstrategie

Ons deskundige team helpt u bij het ontwikkelen van een strategische aanpak die past bij uw branche, uw beoogde sector binnen de Chinese  en Nederlandse markt en uw middelen. Deze strategie omvat merkpromotie met behulp van zowel traditionele media als online (inclusief sociale media) mediakanalen in zowel het Engels, Nederlands als het Chinees. We kunnen helpen bij het identificeren van geschikte verkoop- en distributiekanalen voor uw product/dienst en ondersteunen uw onderhandelingen met relevante potentiële agenten en partners. Bovendien kunnen we via ons uitgebreide netwerk uw direct-marketingstrategieën richting eindklanten ondersteunen.

Brand improvement

Ervoor zorgen dat uw merk duidelijk zichtbaar is en de filosofie van uw bedrijf nauwkeurig weergeeft, is de sleutel tot succes in een nieuwe markt. Klantprofielen, geografische locatie en markttrends zijn bijzonder belangrijk in China en ook in Nederland en we kunnen u op de hoogte houden met de meest relevante informatie om ervoor te zorgen dat u de juiste beslissingen neemt voor uw product. Na vele jaren op de Chinese en Nederlandse markt te hebben gewerkt, bevinden we ons in een zeer sterke positie om strategisch advies en implementatieplanning te geven om de bekendheid van uw merk in de hele markt te ontwikkelen en/of te vergroten.

Mystery Shopper-services

Soms is het nodig om objectieve informatie te verkrijgen over de prestaties van uw merk in een nieuwe markt en via onze Mystery Shopper-service kunnen we u helpen uw merkreputatie te volgen, de voorkeuren van uw consumenten te begrijpen en best practices vast te stellen. We kunnen een uitgebreide en analytische aanpak bieden met behulp van een aantal tools, waaronder anonieme enquêtes, uitgebreid onderzoek en interviews.

营销与推广

HCCG 的本地营销和推广服务包括: 在传统媒体和网络媒体中以中文、英语和荷兰语进行推广;确定销售和分销渠道,或直接向最终客户营销;提供战略建议,提高品牌在中国或者荷兰市场的知名度,提高短期和长期的整体业绩。

市场策略

我们的专家团队将帮助您制定适合您的行业、您在中国和荷兰市场中的目标行业以及您的资源的战略方法。该策略包括使用传统媒体和在线(包括社交媒体)媒体渠道以英语、荷兰语和中文进行品牌推广。我们可以帮助您确定适合您的产品/服务的销售和分销渠道,并支持您与相关的潜在代理商和合作伙伴进行谈判。此外,我们可以通过我们广泛的网络支持您对最终客户的直接营销策略。

品牌提升

确保您的品牌清晰可见并准确反映您公司的理念是在新市场取得成功的关键。客户资料、地理位置和市场趋势在中国和荷兰尤为重要,我们可以为您提供最相关的最新信息,以确保您为您的产品做出正确的决定。在中国和荷兰市场工作多年,我们处于非常有利的地位,可以提供战略建议和实施规划,以在整个市场上发展和/或提高您的品牌知名度。

神秘顾客服务

有时需要获取有关您的品牌在新市场中表现的客观信息,通过我们的神秘顾客服务,我们可以帮助您跟踪您的品牌声誉、了解您的消费者的偏好并确定最佳实践。我们可以使用多种工具提供全面的分析方法,包括匿名调查、广泛的研究和访谈。